– Feil å auke vår eiga betaling når andre må spare

Kaja Runde (Folkelista) røysta imot dei nye satsane for møtegodtgjersle.

KAJA RUN­DE: Ho mei­ner det blir feil å auke godt­gjer­sla til dei fol­ke­val­de.   Foto: Arkiv

Nyhende

– Eg vil ikkje blande meg i lønene til folk, men eg kjenner litt på at det blir feil når vi ber alle etatar om å spare, og samtidig aukar vår eiga møtegodtgjersle, sa Runde. Ho la seinare til at ho meiner dei burde halde fram med dei same satsane som i inneverande periode.