Meiner forvaltingsrevisjon bør prioriterast

Ein forvaltingsrevisjon på personalforvalting i Herøy kommune bør prioriterast.

Bjørn Martin Aasen  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det skriv Bjørn Martin Aasen i eit svar til kontrollutvalet for ei tid sidan. Svaret er skrive etter utvalet si behandling av saka der Aasen, gjennom avisinnlegg, sette kritisk søkjelys på personalforvaltinga i Herøy kommune.