Fordelte 21,7 millionar kroner i breibandtilskot: Runde nådde ikkje opp

Runde får ikkje breibandutbygging ved hjelp av den statlege tilskotsordninga.

FOR DYRT: Runde miljøsenter og dei andre bedriftene på øya får ikkje betra breibandstilbodet ved årets fordeling av den statlege tilskotsordninga. Prosjektet på Runde hadde ikkje høg nok kostnadseffekt ved rangeringa av kandidatane. 

Nyhende

Stortinget har for 2019 løyvd om lag 200 millionar kroner til å støtte utbygging av breiband i område der kommersiell utbygging ikkje er lønsamt.