Valet er godt i gang - vi held deg oppdatert i kveld

Val 2019: Røystemottakarar på Kvamsøya, f.v. Arne Werkland, Magne Støylen, Annbjørg Ristesund og Wenche Karin Skarmyr. Foto: Janfrid P.G. Ristesund. 

Nyhende

Folk strøymer til vallokala i både Herøy og Sande og utover kvelden vil resultata tikke inn. Vi kjem til å omtale resultata og framstille dei grafisk då stemmene er talt opp, rundt klokka 21. Vi vil også få kommentarar til det endelege valresultatet, i alle fall frå dei gruppene som endar opp som store og avgjerande når posisjonar skal fordelast.

Er du på valvake i løpet av kvelden, eller kanskje berre markerer dagen på ein spesiell måte? Vi vil gjerne sjå bilete frå dykk. Send dei gjerne til oss på: redaksjon@vestlandsnytt.no.