Arnljot Muren: - Det går mot eit skifte

Arnljot Muren meiner det ikkje er unaturleg at Olav Myklebust tek over som ny ordførar i Sande.

Arn­ljot Mu­ren: Toppkandidat for Sande Arbeidarpari. Ar­kiv­fo­to: End­re Vor­ren  Foto: Endre Vorren

Nyhende

- Eg trur det vert slik, ja. Senterpartiet vart det største av oss tre partia som hamna bak Høgre, og vi har vore i mindretal ei stund no. Det er naturleg at det er vår tur no, seier Muren.