Einar Ekroll:

- «Frysekameratane sikra fleirtal»

Einar Ekroll, ordførarkandidat i Sande Frp, slår fast at maktfordelinga ser ut til å endre seg etter kommunevalet i Sande.

Ei­nar Ekroll: Toppkandidar for Sande FrP. Foto: Pri­vat  Foto: Privat

Nyhende

Med «frysekameratane» syner Ekroll til dei partia som har vore i undertal nokre periodar i kommunestyret: Ap, Sp og Frp. Han vil ikkje utdjupe uttrykket frysekameratane anna enn å syne til at dei har «site på sidelinja».