- Vi har faktisk vore verda rundt

For om lag tre ve­ker sidan kom søst­re­ne Kris­tine og He­le­ne Hå­heim Vike heim til Her­øy et­ter 7,5 må­na­dar på even­tyr. Dei har litt å for­tel­je.

30. de­sem­ber la Søst­re­ne He­le­ne (20) og Kris­tine Hå­heim Vike (25) ut på ein to­talt 7,5 må­na­dar lang verds­rei­se. Den­ne selfien tok dei ved Ku­ang si Falls i Laos. Foto: He­le­ne Hå­heim Vike  Foto: Helene Håheim Vike

Nyhende