Vann suverent på pris

Nærøya nærøykrysset 

Nyhende

Det var stor prisskilnad mellom dei to som gav tilbod på utbetring av Nærøykrysset.