Sande vil ikkje spleise på Bokbåten

Bokbåten si framtid står i fare. Sande kommune vil ikkje bidra i spleiselag.

Epos: Fyl­kes­kom­mu­nen har lan­sert eit for­slag der kom­mu­na­ne be­ta­lar 50 pro­sent av pri­sen det kos­tar å dri­ve Bok­bå­ten. 

Nyhende

Fylkeskommunen har lansert ein redningsplan for drifta av Bokbåten, der kommunane i stor grad skal bidra til å halde tilbodet oppe.