Statsråd Dag Inge Ul­stein (KrF) på Her­øy pro­duk­sjon:

– In­gen be­drif­ter er vik­ti­ga­re

– In­gen be­drif­ter er meir verd enn sånne som det­te. Eg vert så glad når eg ser dei.
Nyhende

Det sa ut­vik­lings­mi­nis­ter Dag Inge Ul­stein (KrF) då han vit­ja Her­øy pro­duk­sjon i Fos­na­våg fre­dag et­ter­mid­dag.