Omfattande merknad til Skare-regulering

Knut Rusten har sendt inn ein lengre merknad til framlegget til detaljreguleringsplan på Skare.

Skare: Kommunen har fått inn ein lengre merknad til ny detaljregulering. 

Nyhende

Først vert det klaga på manglande vist kartgrunnlag med gyldig eigedomsgrense mellom 64/3 og 64/2 på karta i detaljreguleringsplanen. Denne saka har vore omtala i Vestlandsnytt tidlegare.