Trengst framleis litt nedskjeringar, men:

Brukbar økonomisk kontroll

Utgiftene har auka litt. Men også inntektene veks. Difor har Sande kommune rimeleg bra kontroll på drifta i år.

Ser ikkje så verst ut: Rådmann Trond Arne Aglen har ingen store kostnadsoverskridingar å melde om. Litt meir sparing ut året, og så kan rekneskapen kanskje ende i pluss ...? 

Nyhende

Det kom fram under ei orientering frå rådmann Trond Arne Aglen på møtet i formannskapet tysdag.