Jørgen Ervik: – Ikkje måten å takke for 16 år

Avviser at Arnulf Goksøyr lekka informasjon

Styreleiar i Ervik Marine Services AS, Jørgen Ervik, avviser at ordførar Arnulf Goksøyr eller nokon andre i Herøy kommune lekka informasjon i forkant av at han kjøpte «Olympic-tomta» på Mjølstaneset.

JØR­GEN ERVIK: S ty­re­lei­a­ren i Ervik Ma­ri­ne Services har mer­ka seg den på­gå­an­de kon­flik­ten mel­lom ord­fø­rar Arn­ulf Goks­øyr og Olym­pic-sjef Stig Rem­øy. Han mei­ner det er vik­tig å få fram san­nin­ga om tom­ta på Mjøl­sta­ne­set.  Foto: Privat

Det var mange som viste interesse for tomta på Mjølstaneset.

Jørgen Ervik
Nyhende

– Vi hadde pant i den tomta, og då Herøy kommunestyre valde å ikkje nytte seg av sin forkjøpsrett, kjøpte vi ho like før nyttår i fjor, fortel Jørgen Ervik til Vestlandsnytt.