Larsnes kyrkje 30 år

Slik feira folket den yngste kyrkja i Sande ...

For 60 år sidan vart det starta ei foreining med mål om bygging av kyrkje på Larsnes. Etter vigslinga 30 år seinare, har kyrkja på Larsnes vore mykje i bruk, og alle som høyrer til var inviterte til feiring.
Nyhende

HML Varden har dei seinare åra hatt øvingane sine i kyrkja, for her er det god akustikk, og det er kjekt å vere her. Dei fekk æra av å opne feiringa, med «Congratulations».