Sørøyane Røde Kors styrker satsinga i Herøy

Sørøyane Røde Kors er på offensiven, i takt med at medlemstilstrøyminga den siste tida har vore god. I helga hadde dei kurs i havredning i Herøy.
Nyhende

– Frå fredag til søndag hadde vi 15 ivrige på kurs i havredning. Dette arrangerte vi for å gjere fleire av våre medlemmar kvalifiserte til å gjennomføre leiteaksjonar her i området. Skal ein vere med på leiteaksjonar i fjøre og på sjøen, må ein ha denne forma for kursing.