Kommunestyret er positive til Havlandet AS:

– Skal ta fullt ansvar for alle næringsdrivande

Kommunestyret er positive til den nye organiseringa av næringsarbeidet.

PER KRIS­TI­AN FURØ: Ap-man­nen mei­ner Her­øy kom­mu­ne må vere ak­ti­ve del­ta­ka­rar. 

Nyhende

Havlandet AS er namnet på det nye selskapet som skal organisere næringsarbeidet i Herøy kommune.