Grensestriden held fram:

Nabo til feriesenter kjenner seg overkøyrd

– Etter å ha undersøkt saka grundig, meiner vi feil på dei digitale karta har gått i vår disfavør.

Skare: Usemja om grense dreier seg om austre ende av feriesenteret.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det seier Egil Sandsbakk, som køyrer saka og er svoger til grunneigar Knut Rusten. Det handlar om utbyggingar som er gjorde, og nye som er varsla, på naboeigedomen, turistsenteret på Skare.