Ulstein-selskap med ny teknologi: Kan gjere pengar av slam

Erling Haugsbø og Stig Amdam er på havbruksmesse med si nye oppfinning som kan gjere fiskeslam om til pengar.
Nyhende

- Ved hjelp av vår nye teknologi kan oppdrettsnæringa snart tene pengar på fiskeavføring og fiskefôr som ikkje hamnar i fiskemagen, seier dei to i spissen for Ulstein-selskapet Hyperthermics.