Mattilsynet har forsikra genressurssenteret:

Geitene blir ikkje avliva

Norsk genressurssenter opplyser no at dei har fått forsikringar frå Mattilsynet om at kystgeitene på Sandsøya og Skorpa ikkje blir avliva.
Nyhende

I staden skal det utarbeidast ein forvaltingsplan. Førebels er det ikkje avklart kven som skal utarbeide og gjennomføre arbeidet med ein slik plan.