Nye henterutinar gir ulemper for enkelte – blir sak

Ekstrakostnadane for enkelte abonnentar blir sak for dei styrande organa i SSR.

Holmsild: Her ser vi eit døme på korleis tilhøva er ved Holmsild.  Foto: Privat

Nyhende

Dette går fram i ein mail-korrespondanse mellom Per Kristian Furø og SSR. Bakteppet for korrespondansen er at omlegginga av henterutinane har gitt ulemper for enkelte abonnentar, noko Per Kristian Furø ynskjer å ha ein diskusjon på i representantskapet til SSR.