Éin million til natursti rundt Myklebustvatnet – på éin føresetnad:

Må starte før 1. juli 2020

Torsdag overraska SpareBank 1 Søre Sunnmøre Herøy kommune med ein sjekk på éin million kroner til prosjektet «Natursti – Myklebustvatnet». Men ...

Frå venst­re: Bjørn Martin Aasen (Her­øy Ro­ta­ry), Bjørn Ot­ter­lei, An­dre­as Kval­sund, av­de­lings­lei­ar an­legg og drift Fred Ar­ne­sen i Her­øy kom­mu­ne, råd­mann Ola­us-Jon Kop­per­stad, bank­sjef Hen­ning Karlsen, Ve­ro­ni­ca Pil­skog (SpareBank 1) og Las­se Myrhol (Sparebank 1). 

Dette er eit viktig signal om at her er gode, sterke krefter som ønskjer å få til dette.

Rådmann Olaus-Jon Kopperstad
Nyhende

– Der er ein føresetnad. Prosessen må bli starta opp innan 1. juli 2020, seier avdelingsbanksjef i Fosnavåg, Henning Karlsen.