Ikkje utsikter til semje mellom Gevelt og Torvik:

Kommunen vil vurdere gjenkjøp

Rådmannen kan kome til å tilrå gjenkjøp av Nordic Resort sine eigedomar i Torvik.

VIKANE I DAG: Slik ser området i Vikane i Torvik ut i dag. Vi ser lagerhallen til Aasmund Torvik i midten, og store delar av arealet som er reservert av Nordic Resort til venstre.  Foto: Vikane Eiendom AS

Nyhende

Slik saka står no så er administrasjonen sin førebelse konklusjon til formannskapet at kommunen kjøper tilbake eigedomane. Det gjer avdelingsleiar Ole Magne Rotevatn klart i eit brev til Nils Chr. Gevelt.