Ikkje utsikter til semje mellom Gevelt og Torvik:

Kommunen vil vurdere gjenkjøp

Rådmannen kan kome til å tilrå gjenkjøp av Nordic Resort sine eigedomar i Torvik.

VIKANE I DAG: Slik ser området i Vikane i Torvik ut i dag. Vi ser lagerhallen til Aasmund Torvik i midten, og store delar av arealet som er reservert av Nordic Resort til venstre. 

Nyhende

Slik saka står no så er administrasjonen sin førebelse konklusjon til formannskapet at kommunen kjøper tilbake eigedomane. Det gjer avdelingsleiar Ole Magne Rotevatn klart i eit brev til Nils Chr. Gevelt.