Samferdselsminister Dale om skipstunnelen:

Endeleg avgjerd i haust?

– Min klare ambisjon er at vi skal ha klart eit avgjerdsgrunnlag for Stortinget i løpet av hausten når det gjeld Stad skipstunnel, sa samferdselsminister Jon Georg Dale då han gjesta Vanylven sist veke.
Nyhende

Det var etter at representantar for Kystverket, under ei samling på Kvilehytta på Åheim, hadde gjort greie for det dei har kome fram til i den siste rapporten sin, at statsråden kom med sin kommentar. Han rosa Kystverket sitt arbeid etter merknadene som hadde kome i KS2 i fjor, og sa at ein no i departementet arbeider med dette grunnlaget og at det altså, slik han ser det, vil bli lagt fram forslag til såkalla styringsramme for Stortinget i løpet av hausten. I praksis er dette ein invitasjon til eit endeleg ja eller nei til tunnel.