– Kyrkja diskriminerer homofile når dei tilset folk

Ida Therese Frågodt er ein av Åpen Folkekirke sine kandidatar ved kyrkjevalet. Ho har klare meiningar.

Ida Therese Frågodt: – Det er ikkje lett å vere ungdom i dag, og kanskje spesielt ikkje for ungdom med eit ynskje om å vere med i eit kristeleg fellesskap. Mitt ynskje er å slå eit slag for meir openheit og toleranse i kyrkja, seier Åpen Folkekirke-kandidaten til valet i bispedømerådet. 

Kyrkja må vere open for ulike tolkingar og praktiseringar av det å vere kristen

Ida Therese Frågodt
Nyhende

– For meg er det ei kampsak at ungdomen engasjerer seg i kyrkja. I dag er det diverre mange av mine jamaldringar som verken er kristne eller har noko forhold til kyrkja. Det har truleg ein del å gjere med litt steile og gamaldagse haldningar i kyrkja å gjere.