Rådmann Kopperstad om gravplassval: Vil legge vekk Grønhaug

Rådmannen vil legge vekk Grønhaugen som alternativ gravplass, og at det skal jobbast vidare med Flusund i ein kombinasjon med Frøystadmyrane.
Nyhende

Om det går slik rådmannen legg opp til, treng ikkje folk i Grøndhaugen frykte for å få ein gravplass i nærområdet sitt. Også alternativet på Hjelmeset er tilrådd lagt vekk når politikarane no skal velje ny gravplasstrategi for Bergsøy og Leinøy.