Mattilsynet trugar med avliving av kystgeitene på Sandsøya og Skorpa

Mattilsynet arbeider for å merke dei genetisk unike kystgeitene på Sandsøya. I verste fall kan dei bli avliva. Norsk genressurssenter protesterer.
Nyhende

– Dette er ville geiter, sjølv om Mattilsynet kallar dei «forvilla geiter». Det er etterkomarar etter husdyr frå fleire gardar, og flokken har gått i Dollsteinen og andre stadar vekk frå folk sidan 60-talet.