Vil at Herøy kommune og Herøy næringsforum skal gå saman om:

Millionsatsing på reiseliv

Rådmann Olaus-Jon Kopperstad tilrår satsing på næringsliv og reiseliv i Herøy med to heile stillingar.
Nyhende

Med denne tilrådinga seier rådmannen seg samd med Herøy næringsforum i at deltaking i reiselivs- og næringslivsprosjektet Havlandet As vil vere ein god måte å bruke RDA-midlar på. Spørsmålet er no korleis ein best kan nytte dei resterande RDA-midlane til å skape varige arbeidsplassar og inntekter i kommunen.