Ringnotfiskarar med kvar sin nye kystfiskebåt:

Frisk satsing med kystfiske «på si»

Dei er begge ringnotfiskarar, men kystfiskarar «på si», og no har både Anders Remøy og Terje Pedersen investert i kvar sin nye kystfiskebåt.
Nyhende

Som aktive både på kysten og langt til havs representerer dei to fiskarane mangfaldet i fiskerikommunen Herøy. Dei er heller ikkje åleine om å satse friskt på eigen båt. Fleire andre har gjort det same for på den måten å kunne drive yrket sitt også i friperiodar og utanom sesongane i ringnotfiskeriet.