Kong Arthurspelet etter årets store dugnad:

– Vi er aldeles overvelda og takknemlege

Styreleiar Jostein Korsnes i Kong Arthurspelet sit att med utelukkande gode kjensler etter årets store dugnadslyft.

Det var fantastisk flott å sjå kor mykje folk som kom

Jostein Korsnes
Nyhende

– Vi er overvelda og takksame for alle sin innsats, glade for at vi også denne gongen landa med beina på bakken. Det er litt spesielt å få i land noko slikt, der nesten all førebuing skjer i løpet av ei veke før spelet, seier Korsnes.