Søkjer statstilskot til breiband på Runde: Vil koste 7,7 mill. kroner

7,7 millionar vil det koste å skaffe høgastigheitsbreiband til Runde.

NÆRING: For Runde miljøsenter vil auka breibandskapasiet ha mykje å seie både for den forskingsbaserte drifta og for attraktiviteten til utleigedelen av senteret. Her frå eit seminar ved miljøsenteret. Arkivfoto: Bjørnar T. Sævik 

Nyhende

Verken Tussa eller Telenor har planar om utbygging av breiband til Runde. Støtte frå staten vil dermed vere avgjerande for at Runde skal få eit breibandtilbod som er på linje med resten av Herøy, med ei utbygging i kommunen sin regi.