Rår frå privatisering av holme

PRIVATISERING: Ein fritidsbustad på denne holmen i Stridestraumen vil gjere den heilt utilgjengeleg for ålmenta, skriv rådmannen. 

Nyhende

Maritim og teknisk komite skal på fyrste møtet sitt etter ferien seie ja eller nei til oppføring av fritidsbustad på ein liten holme i Stridestraumen. Fylkesmannen har sterkt frårådd tiltaket, og frå rådmannen blir saka framlagt med negativ tilråding.