Rår frå privatisering av holme

PRIVATISERING: Ein fritidsbustad på denne holmen i Stridestraumen vil gjere den heilt utilgjengeleg for ålmenta, skriv rådmannen.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Maritim og teknisk komite skal på fyrste møtet sitt etter ferien seie ja eller nei til oppføring av fritidsbustad på ein liten holme i Stridestraumen. Fylkesmannen har sterkt frårådd tiltaket, og frå rådmannen blir saka framlagt med negativ tilråding.