Får medhald frå Fylkesmannen

Fylkesmannen har oppheva Sande kommune si godkjenning av eit omstridd byggeløyve i Gjerdsvika.

MEDHALD: Ove Kirkholm har fått medhald frå Fylkesmannen i ei omstridd byggesak. 

Nyhende

Saka gjeld løyve til bygging av fritidsbustad til store protestar frå naboane.