Elendig start på krabbefisket

Krabbefisket er i gang, men starten har vore heilt elendig.

Krabbe: Svært lite krabbe har kome til mottaket i Stokksund dei fyrste dagane etter at fisket starta. Arkivfoto. 

Nyhende

Krabbefisket har fått ein start som er langt dårlegare enn krabbefiskarar og krabbekjøparar har håpa på.