Miljøpartiet De Grønne på inspirasjonsbesøk hos Tango Seaweed:

Chapman: – Kva med næringssaltkvote?

På same måte som ein kan drive CO2-kvotehandel, meiner Tango Seaweed-gründer Annelise Chapman at ein burde kunne få til ei liknande ordning når det kjem til næringssalt.
Nyhende

Tysdag var Miljøpartiet De Grønne sine fylkestingskandidatar på tur i Herøy, der målet var å sjå på framtidsretta næringssatsing. I deira tilfelle var det Tango Seaweed som var vertskap. Her fekk deira førstekandidat i Møre og Romsdal, Carl Johansen, omvising på det midlertidige anlegget til Tango Seaweed ved Marine Sales i Stokksund. Med i reisefølgje var også andrekandidat og lokallagsleiar i Ålesund MDG Joakim Skaar og ørstarepresentant Knut Arne Nygard. Omvisaren var Annelise Chapman sjølv, som starta det heile med ei innføring i næringsverksemda.