Vasslekkasje på Remøya

Grunna brot på ei vassleidning vil folk på Remøya og i Sævika mangle vatn utover ettermiddagen på onsdag, fram til skada på vassleidninga er reparert. Dette melder Herøy vasslag.
Nyhende