Skjenkeløyve til utedans

Nyhende

Sandsøy frilynde ungdomslag har fått skjenkeløyve for øl og vin til eit arrangement under «Kong Arturspel-helga», nærare bestemt 10. august. Styrar for løyvet er Anne-Lise Johansen, varastyrar Anne-Lise Våge. Det skal vere utedans ved Dollstun med Sunnmøre Baarelag denne kvelden.