Fjernar fleire kilometer med piggtråd på Sandsøya

Fleire kilometer gjerde med piggtråd skal takast vekk.

Piggtråd: Prosjekt skal fjerne dyrefientlegheiter. Foto: Wikipedia 

Nyhende

Sauehaldar Gunhild Bringsvor har søkt Sande kommune om midlar til eit SMIL-prosjekt som skal resultere i at eldre piggtråd over store strekningar skal takast vekk.