Åse er «ny» rektor ved Moltu skule

Åse Bårdsnes Dypvik er ny rektor i fast stilling frå 1. august ved Moltu skule.

Åse Bårdsnes Dypvik: held fram som rektor ved Moltu skule. No i fast stilling. Pressefoto 

Nyhende

Dette skriv Herøy kommune på sine heimesider. Stillinga er derimot ikkje ukjend for Dypvik, ho har nemleg vikariert i jobben det siste året.

– Eg har vore vikarrektor sidan 1. oktober 2018. Moltu skule har vore ein god arbeidsplass for meg, og eg er takksam for å få fortsette der, fortel ho.

Åse er 46 år og kjem opphavleg frå Tomrefjord i Vestnes kommune, og har budd på Espeseth i Herøy i 13 år. Ho er gift og har tre born.

Dypvik har elles utdanning innan tekstil og kunst, i tillegg til lærarutdanning frå Høgskulen i Volda.

– Som pedagog og rektor er eg svært oppteken av at utvikling og læring skjer gjennom fokus på det positive og å bygge på det ein får til, både i undervisningssituasjonar og i skulen sitt utviklingsarbeid.

Ho er elles audmjuk til det ho sjølv omtalar som ei stor oppgåve.

– For å klare dette er det viktig at vi på skulen i lag med heimane spelar på same lag, kommenterer ho til Herøy kommune.