Massetvisten fører til ekstra- ordinært kommunestyremøte

Striden mellom kommunen og Kystverket på tampen av hamneutbygginga i Gjerdsvika fører til at kommunestyret med det første blir kalla inn.

Gjerdsvika: Storprosjektet som var kostnadsrekna til nærare 100 millionar kroner er i ferd med å bli avslutta. Ordførar Dag Vaagen håpar det vert ei avslutting alle partar kan seie seg nøgde med. 

Nyhende

– Det stemmer. Det vert no planlagt eit ekstra møte i kommunestyret 13. august, opplyser ordførar Dag Vaagen til Vestlandsnytt.