Slektstreff for etterkomarane av Gerhard Notøy og Lina Haddal Notøy:

Vellukka med Herøy- og slektshistorie

Femti etterkomarar, og nokre ektefellar, møtte opp då Notøy-slekta hadde slektstreff 19.-21. juli.

ET­TER­KO­MA­RAR AV GER­HARD NOT­ØY OG LINA HAD­DAL NOT­ØY: Tre av bar­ne­bar­na, samt ein flokk med ol­de­barn var med då Not­øy-slek­ta had­de slekts­treff i Her­øy helga frå 19. til 21. juli.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Arrangementet var uhyre vellukka, og vi koste oss alle mann.