Auke i talet på norske sjøfolk

Ifylgje Statistisk sentralbyrå er talet på norske sjøfolk aukande.
Nyhende

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobbar meir enn 20.000 norske sjøfolk på norske skip. Det er ein auke på nesten 400 frå året før, skriv Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding.