Bokbåttenesta over på kommunane

Fylkeskommunen ønskjer å få kommunane med på eit samarbeid om drift av bokbåtteneste i Møre og Romsdal.

Bokbåten Epos: Her ser vi bokbåten legge til kai under eit skulebesøk i Herøy i år.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommunen har sendt ein førespurnad til kommunane om økonomisk medverknad til drift av ei bokbåtteneste i fylket. Kommunane blir bedne om å svare på om, og i kor stor grad, dei kan tenkje seg å bidra til bokbåttenesta.