Usikre på båtturisme med alkoholservering

Formannskapet gir Vidar Hareide og Ole-Gunnar Sævik moglegheita til å teste ut konseptet med alkoholservering om bord i ein fiskebåt. Men fleire av politikarane var skeptiske.

PER KRIS­TI­AN FURØ: Ap-rep­re­sen­tan­ten kla­rer ik­kje å sjå kvi­for ein skal ha al­ko­hol­ser­ve­ring om bord i ein fiske­sjark. 

Nyhende

– Eg har store problem med dette. Eg ser ikkje kvifor ein skal ha skjenkeløyve til havs.