Vellukka samarbeidsprosjekt i Herøy:

Suksess med jobbkafe

Over halvparten av deltakarane har kome i arbeid eller i arbeidsretta aktivitet.

GLER SEG: Stephan Borgund, Kåre Hansen og Britt Paulsen gler seg til neste runde av jobbkafeen som startar i slutten av august. Då satsar dei på å få enda fleire arbeidsledige ut i arbeid.  Foto: Thomas Teige Sporsheim

Nyhende

Det dreiar seg om jobbkafeen som NAV Herøy og Vanylven starta opp ved Herøy frivilligsentral i februar. Samarbeidsprosjektet har vore ein stor suksess.