Ola Goksøyr byrja som turistførar i midten av 1950-åra:

"Ein av pionerane"

Ola Goksøyr byrja som turistførar i midten av 1950-åra. Då var dette med turisme noko heilt nytt både på Runde og elles i Herøy.

I KJEND STIL: I desse dagar er det 30 år sidan dette biletet vart teke. Vi er om bord i snekka til Ola Goksøyr, saman med tyske turistar. Ola bar alltid ein gullmynt frå «Akerendam»-forliset rundt halsen. Turistane var svært interesserte i historia om dette dramatiske forliset som skjedde utanfor Runde ei vinternatt i 1725. FOTO: HARALD THORSETH 

Eit tysk kunstmålar-par kom til øya. Det vekte stor oppsikt her ute, for folk kunne ikkje skjøne kva utlendingar hadde å gjere på ein utpost som Runde. Fleire lurte på om dette kunne vere tyske spionar.

Nyhende

Ola vart fødd og vaks opp i Goksøyra – og der vart han verande livet ut. Han fortalde om ein god og trygg barndom. – Foreldra mine gjorde alt for at vi seks syskena skulle ha det godt. Dei stod på både seint og tidleg.