Kommunalt tilsette dei verste fartssyndarane:

Ber om meir fartskontroll i Flusund

Herøy kommune vil oppmode politiet til å halde fleire fartskontrollar på Flusundvegen.

Flusund: Det er få som bryr seg om fartsgrensa, og no ber kommunen politiet om å halde fleire fartskontrollar på Flusundvegen. 

Området er merka med 30-sone, men denne grensa er det berre ei handfull av folket i området som bryr seg om.

Per Morten Bjørlykke
Nyhende

Oppmodinga om fartskontrollar kjem etter fleire tilbakemeldingar om at fartsgrensa ikkje blir overhalden på denne vegen. Området er merka med 30-sone, men denne grensa er det berre ei handfull av folket i området som bryr seg om, slår Per Morten Bjørlykke fast.