Kari Ristesund gleder seg over satsinga som er i emning på Sandsøya og Voksa:

– Kvamsøya må henge seg på

Inspirert av førre vekes gladnyheit om prosjektsatsinga for å skape tilflytting til Sandsøya og Voksa, kjem no Kari Ristesund med ei utfordring til sine eigne sambygdingar om ei tilsvarande satsing også på Kvamsøya.

– Ikkje politikk: Sjølv om Ristesund sjølv er aktiv politika r for uavhengig valliste i Sande er dette engasjementet eine og åleine av patriotisme til sin eigen heimstad, forsikrar ho. Ho meiner Kvamsøya no må ta satsinga på naboøyene som inspirasjon. Kanskje kan ein også samarbeide, spør ho. Foto: Bjørnar T. Sævik 

Nyhende

– Eg blei så glad og imponert over gjengen på Sandsøya og Voksa som vågar å satse som dei gjer. Vi treng denne typen positivitet og framtidstru på øyane her ute, det er heilt vitalt om vi skal klare å snu trenden på heimstadane våre, seier ei smilande glad Kari Ristesund.