Trond Arne Aglen i innspel - Pendlarbåten viktig for Sande

Fylkeskommunen bør vere ein sentral part i arbeidet med å sikre pendlarbåt-tilbodet i Sande.

VIKTIG: Pendlar- og ambulansebåten varetek fleire viktige samfunnsfunksjonar i Sande. 

Nyhende

Det påpeikar rådmann Trond Arne Aglen i eit innspel om ambulansebåttenesta. Aglen skriv at ambulansebåten varetek fleire viktige samfunnsfunksjonar i kommunen. I tillegg til skyss av legevaktlege, brannpersonell og veterinær, vil kommunen ha behov for skyss av ein grunnskuleelev frå Haugsholmen til Kvamsøy.