Stor motstand mot vindkraft i potensielle vindkraftkommunar

I kommunar med område som er godt eigna for vindkraft, er mange ordførarar negative til vindkraftutbygging.

Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyhende

Skepsisen er stor til vindkraftutbygging i dei 98 kommunane som ligg i områda som blir rekna for å vere godt eigna til nettopp utbygging av vindkraft, ifølgje ei kartlegging Klassekampen har gjort.