Byggenheim avslører ny bustadsatsing på Sandsøya

Byggenheim i Fosnavåg vil sette opp ein heilt ny firemannsbustad på dei kommunale bustadtomtene på Sandshamn.

Om prosjektet slår godt an skal ein heller ikkje sjå vekk ifrå at vi vil satse endå sterkare i området (...)

Ole Sande
Nyhende

– For det fyrste kjem både eg og Gjermund Bringsvor frå plassen, og når ein også driv næringsutvikling på øya er det viktig for framtidig drift at vi får tilflytting. Her må det gjerast ei betydeleg satsing om vi skal klare dette, og det er målet vårt med dette prosjektet. Om folk ynskjer å flytte hit må vi ha noko å tilby dei.